جهت پیش سفارش خود اطلاعات خود را با دقت وارد کنید

 

مشخصات نام:

تلفن همراه :

تلفن ثابت :

آدرس ایمیل:

نام شرکت :

استفاده از تخفیف:

نوع پرچم :

تعداد به عدد :

نوع پارچه :

رنگ زمینه و پرچم :

رنگ آرم :

تعداد رنگ چاپ :

رنگ ریشه :

نوع دوخت :

  توضیحات:

 

  

 

Powered By : www.iranadex.com